Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
TERMINY

Szanowni Państwo,
Dnia 5 lipca zamykamy przyjmowanie artykułów na międzynarodowa konferencję Euro-Trans 2016, które będą opublikowane w ZN US „Problemy Transportu i Logistyki” nr 2/2016  i  nr 3/2016.
Artykułom nadesłanym do organizatorów Konferencji po wskazanym terminie gwarantujemy opublikowanie w ZN US „Problemy Transportu i Logistyki”  nr 2 z 2017 r.

Warunkiem skierowania artykułu do recenzentów jest wniesienie stosownej opłaty.

Zachęcamy do skorzystania z przedstawionych możliwości.

W imieniu Komitetu Naukowo-Programowego EURO-TRANS 2016
prof. dr hab. Elżbieta Załoga, Przewodnicząca

 

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową konferencji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

Terminy rejestracji i opłat:

  • zgłoszenie udziału w konferencji bez artykułu: do 10 sierpnia br.
Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU