Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
REJESTRACJA
Dane kontaktowe:
Nazwisko*
Imię*
Tytuł/stopień naukowy
Instytucja*
Adres do korespondencji*
Telefon*
E-mail*
Udział w konferencji 2016*:
uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją referatu: 1000 zł
uczestnictwo w konferencji bez publikacji referatu: 800 zł
publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji: 600 zł
uczestnictwo osoby towarzyszącej: 400 zł
zaproszeni: udział bezpłatny
sponsor: udział bezpłatny
Udział w wydarzeniu towarzyszącym:
Rejs statkiem po Odrze - 18.09.2016 r. (liczba miejsc ograniczona)
tak
nie
Uwagi dotyczące uczestnictwa:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w celach konferencyjnych.
obrazek
Tekst z obrazka:*

* Pola obowiązkowe
Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU