Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
PROGRAM RAMOWY

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
EURO – TRANS 2016

19 września (poniedziałek)

 

09:30 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie Konferencji

Wystąpienia oficjalne przedstawicieli Rządu RP, Komisji Europejskiej, władz samorządowych i miejskich, komisji sejmowych, Komitetu Transportu PAN, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Sesja I. MYŚL EKONOMICZNA TRANSPORTU A PRAKTYKA GOSPODARCZA

 

10:30 Panel 1. Transport we współczesnej gospodarce. Kierunki badań i rozwoju

Moderator: prof. Elżbieta Załoga i prof. Bogusław Liberadzki

 

12:00 Przerwa na kawę

 

12:30 Panel 2. Efekty badań nad transportem. Czego praktyka oczekuje od nauki?

Moderator: prof. Elżbieta Marciszewska i prof. Wiesław Starowicz

 

14:00 Lunch

 

Sesja II. WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJOWE TRANSPORTU

 

14:45 Panel 3. Wyzwania rynkowe

Moderator: prof. Krystyna Wojewódzka-Król i prof. Andrzej Grzelakowski

 

16:00  Przerwa na kawę

 

16: 15 Panel 4. Wyzwania społeczne i polityczne wobec transportu

Moderator: prof. Krzysztof Szałucki i prof. Juliusz Engelhardt

 

17:30 Zakończenie obrad

 

19:00 Biesiada Staropolska w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (Gala Dinner)

 

20 września (wtorek)

 

Sesja III. KORZYŚCI I OGRANICZENIA WZROSTU I ROZWOJU TRANSPORTU

 

09:30 Panel 5.Wpływ transportu na europejską wartość dodaną

Moderator: prof. Jan Burnewicz i prof. Tadeusz Dyr

 

10:45 Przerwa na kawę

 

11.15 Panel 6. Zagrożenia funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Moderator: prof. Wojciech Paprocki i prof. Piotr Niedzielski

 

12:45 Wnioski konferencji i zakończenie

 

13:00 Lunch

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU