Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw. - przewodnicząca
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, prof. zw.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. inż. Hubert Bronk, prof. zw.
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. zw.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, prof. zw.
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Leszek Mindur, prof. zw.
Komitet Transportu PAN

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw.
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Wojciech Paprocki, prof. zw.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Józef Perenc, prof. zw.
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Grażyna Rosa, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Wojciech Downar, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Andrzej Mielcarek, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Dariusz Milewski, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Michał Pluciński, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Jerzy Wronka, prof. US
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

 

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU