Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
EURO-TRANS 2008

EUROTRANS 2008
pt. „Transport.  Ekonomika i biznes”

W dniach 17-18 września 2008 roku w Warszawie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS. Patronat honorowy nad konferencją objął  Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Transportu oraz  minister infrastruktury RP Cezary Grabarczyk.
W Konferencji wzięli udział przedstawiciele rządu RP, Komisji Europejskiej, parlamentarzyści, eurodeputowani, liczni reprezentanci krajowych ośrodków akademickich, naukowo-badawczych oraz zagranicznych uczelni, firmy transportowe, organizacje międzynarodowe, związki przedsiębiorców oraz przedstawiciele mediów, w tym dziennikarze czasopism transportowych.
Konferencja przebiegała w trzech sesjach w formie dyskusji panelowej. Przewodnimi tematami w poszczególnych sesjach były:
1. Popyt na usługi transportowe
2. Podaż usług transportowych
3. Efektywność i zyskowność sektora TSL

Pierwszy panel poprowadził prof. Bogusław Liberadzki (SGH), który do grona panelistów zaprosił Cezarego Grabarczyka - ministra infrastruktury, Diego Canga Fano (szef gabinetu Komisarza UE ds. transportu), Briana Simpson’a (poseł do Parlamentu Europejskiego), Michaela Nielsen’a (delegat IRU przy UE), prof. Jana Burnewicza (UG), Janusza Piechocińskiego (przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury), oraz dr Adama Wielądka (ministra transportu w latach 1989-1990). Dyskusja w tej sesji koncentrowała się wokół zagadnień związanych z granicami wzrostu popytu na transport oraz poglądów polityków i naukowców na temat fazy cyklu rozwoju transportu w Europie i na świecie.
Moderatorem drugiego panelu był prof. Wojciech Paprocki (SGH). Do grona panelistów zaprosił: M. Kramar’a (Partia Zielonych), prof. Juliusza Engelhardta (US, wiceminister infrastruktury), prof. Elżbietę Marciszewską (SGH), dr Izabelę Bergel (SGH), Jana Buczka (prezes ZMPD), Czesława Warsewicza (prezes PKP Intercity), Zbigniewa Janickiego (PKP Cargo) oraz Krzysztofa Niemca (CTL Logistic). W panelu kontynuowano dyskusję w zakresie popytu na usługi transportowe. Ponadto rozważano sprawy wyboru gałęziowego, zachowań głównych graczy rynkowych, przygotowania kolei do liberalizacji i konkurencji z niskokosztowymi przewoźnikami lotniczymi.
Moderatorem trzeciego panelu był prof. Leszek Mindur. Do uczestnictwa w panelu poproszono Erica Pavoni (prezes FIAT Auto Poland), prof. Alinę Lipińską-Słota (AE w Katowicach), dr Andrzej Żurkowskiego (dyrektor CNTK), prof. Andrzeja Grzelakowskiego (Akademia Morska w Gdyni), prof. Janusza Kulczyka (Politechnika Wrocławska). Uczestnicy paneli dyskutowali na temat zagadnień związanych z produktywnością, efektywnością środków transportu, ilościowymi i jakościowymi zmianami w taborze, konsekwencjami regulacji technicznych i operacyjnych, a także perspektywami poprawy stanu infrastruktury liniowej i punktowej.
Panel czwarty kontynuował dyskusję na temat podaży usług transportowych. Panelowi przewodniczył prof. Józef Perenc (US), a w dyskusji uczestniczyli: prof. Elżbieta Gołembska (AE w Poznaniu), prof. Monika Bąk (UG), Andrzej Wach (Prezes PKP S.A), Krzysztof Niemiec (CTL Logistics), Janusz Gójski (Prezes Trade Trans). Wypowiedzi dotyczyły problematyki kosztów w sektorze TSL, w tym czynników wzrostu kosztów przedsiębiorstw, internalizacji kosztów zewnętrznych transportu oraz kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i drogowej.
Moderatorem ostatniego, piątego panelu była prof. Elżbieta Załoga (US), która do dyskusji zaprosiła  dr Wojciecha Drożdża (wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego), prof. Andrzeja Grzelakowskiego (AM w Gdyni), prof. Piotra Niedzielskiego (dziekan WZiEU US), Henryka Leszczyńskiego (prezes PKS Szczecin), Krzysztofa Niemca (CTL Logistics). Poruszono w dyskusji bardzo istotne zagadnienia kształtowania zyskowności i efektywności sektora TSL, wpływu regulacji UE na wyniki finansowe firm transportowych oraz odniesiono się do przejawów wypaczeń reguł rynkowych.
Podsumowania obrad EURO-TRANS 2008 dokonała prof. Elżbieta Marciszewska. Organizatorzy zaproponowali  temat EURO-TRANS 2009 – „ Innowacje w transporcie. Zarządzanie, technologie, procesy”  i Szczecin jako miejsce konferencji.

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU