Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
TRANSLOG 2005

TRANSLOG 2005
pt. „Zintegrowane łańcuchy transportowe – przesłanki i warunki rozwoju”

Piąta edycja Konferencji odbyła się w Szczecinie w dniach 15-16 września 2005 r. Tematem przewodnim było określenie miejsca zintegrowanych łańcuchów transportowych we współczesnej gospodarce oraz wskazanie koniecznych działań dla ich tworzenia, rozwoju i promocji.
Aktualność i waga poruszanej problematyki zostały potwierdzone obecnością licznego grona przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Z Ministerstwa Infrastruktury przybył Podsekretarz Stanu w MI ds. gospodarki morskiej Witold Górski. Ponadto w konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące parlament RP posłanka Elżbieta Piela-Mielczarek oraz senator Czesława Christowa. Instytucje międzynarodowe reprezentował Hubert Linssen – przedstawiciel IRU w Komisji Europejskiej.
Podobnie jak i w latach poprzednich obrady miały charakter paneli. Całość poprzedził okolicznościowy adres przewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego– Paolo Costa, który przeczytała prof. Elżbieta Załoga. Problematyka poszczególnych paneli dotyczyła następujących zagadnień:

  1. Organizacja i zarządzanie łańcuchem transportowym, którego moderatorem był prof. Mariusz Jedliński (US), a gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli: Witold Górski (Podsekretarz Stanu w MI), prof. Bogusław Liberadzki (SGH), Hubert Linssen (IRU), prof. Franko Rotim (Croatian Scientific for Transport HZDP – Zagrzeb), dr Janusz Łacny (Wiceprezydent IRU), prof. Romuald Bauer (SGH), prof. Halina Brdulak (SGH), prof. Stane Bozicnik (University of Maribor, Słowenia), prof. Elżbieta Załoga (US), Ireneusz Gójski (Prezes Zarządu IGTL), Z. Ziarkiewicz (Prezes PKP Cargo S.A.) i dr Dariusz Bernacki (członek Zarządu Morskich Porów Szczecin i Świnoujście S.A.),
  2. Wyposażenie techniczne i technologiczne oraz interoperacyjność, którego moderatorem był prof. Marek Sitarz (Politechnika Śląska), a gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli: prof. Nenad Dujmovic (Croatian Scientific Society for Transport HZDP – Zagreb), prof. Igor Jagniszczak (Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni), prof. Leszek Mindur (SGH), dr Andrzej Majka (Politechnika Rzeszowska), Cezary Krysiuk (ITS Warszawa), Andrzej Cholewa (dyrektor Bombardier Transportation), Jacek Stirmer (PKP PLK S.A.)
  3. Skutki ekonomiczne zintegrowanych łańcuchów transportowych, w którym moderatorem był prof. Zdzisław Kordel (UG), a gośćmi zaproszonymi do dyskusji prof. Hubert Bronk (US), prof. Wojciech Paprocki (SGH), prof. Jerzy Wronka (US), Krzysztof  Niemiec (CTL Logistics S.A.), prof. Wojciech Bąkowski (US) oraz prof. Ursula  Braun-Moser (US).

Konferencja Naukowa TRANSLOG 2005 umożliwiła spotkanie i wymianę poglądów przedstawicielom wielu środowisk naukowych zagranicznych oraz krajowych. W tym roku goszczono przedstawicieli europejskich ośrodków akademickich z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji oraz Rosji. Natomiast krajowe ośrodki naukowe były reprezentowane przez Uniwersytet Gdański, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnikę Radomską, Politechnikę Śląską, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Lubelską, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Morską w Szczecinie, Politechnikę Szczecińską oraz Akademię Rolniczą w Szczecinie.
Tradycyjnie Konferencję Naukową TRANSLOG poprzedziło Forum Młodych Transportu. W tym roku przybyli na nie przedstawiciele kół naukowych transportu i logistyki z całej Polski wraz ze swoimi opiekunami.

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU