Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
TRANSLOG 2004

TRANSLOG 2004
  pt. „Rola transportu w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz w procesach integracyjnych”

Czwarta edycja Konferencji  TRANSLOG odbyła się w Szczecinie w dniach 20-21 września 2004 roku. Problematyka Konferencji znalazła odzwierciedlenie w następujących panelach:

  1. Zintegrowany europejski system transportowy – moderator prof. Bogusław Liberadzki (SGH w Warszawie), a gośćmi zaproszonymi do panelu byli: prof. Ursula Braun-Moser (US, EU- Regional Politik), prof. Hermann Witte (FH Lingen-Osnabrük), prof. Elżbieta Załoga (US), Grażyna Liberadzka (PKP PLK S.A.).
  2. Funkcje transportu w euroregionach – moderator prof. Hubert Bronk (US), a gośćmi zaproszonymi do panelu byli: prof. Heiner Hautau (Universitat Hamburg), dr Dariusz Bernacki (Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście S.A.) dr Janusz Łacny (Wiceprezydent IRU), dr Grzegorz Kaczor (SGH w Warszawie), dr Robert Tomanek (AE Katowice), prof. Leszek Mindur (SGH w Warszawie).
  3. Integracja regionów poprzez system transportowy - moderator prof. Krzysztof  Szałucki (UG), a gośćmi zaproszonymi do panelu byli: prof. Daniel Fic (Uniwersytet Zielonogórski), dr Hans Joachim Bischop (Niemcy), dr Magdalena Belof (Niemcy), prof. Wojciech Paprocki (SGH w Warszawie), dr Jonathan Tenennbaum (Schiller Instytut, Niemcy), Jacek Stirmer (PKP PLK S.A.),  Graeme Preston (European Commision).

Komitet Programowy oraz Naukowy tworzyli prof. prof. Hubert Bronk (US), Bogusław Liberadzki (SGH w Warszawie), Elżbieta Marciszewska (SGH w Warszawie), Józef Perenc (US), Krzysztof Szałucki (UG), Stanisław Szwankowski (UG) oraz Elżbieta Załoga (US). Z Ministerstwa Infrastruktury przybyli wiceminister infrastruktury Jan Ryszard Kurylczyk oraz podsekretarz Stanu w MI ds. gospodarki morskiej Witold Górski. Przedstawicielem Komisji Europejskiej był Graeme Preston. Warto zauważyć, że współorganizator Konferencji prof. Bogusław Liberadzki wystąpił jako nowo wybrany  deputowany Parlamentu Europejskiego.

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU