Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
TRANSLOG 2003

TRANSLOG 2003
  pt. „Współczesne przemiany na europejskim rynku usług transportowych”

W dniach 18-19 września 2003 r. odbyła się trzecia edycja Konferencji Naukowej TRANSLOG. Poziom organizacyjny oraz merytoryczny wcześniejszych edycji tej konferencji zadecydował o tym, iż Europejska Platforma Stowarzyszeń Naukowych Transportu powierzyła zorganizowanie w ramach Konferencji TRANSLOG 2003 II Europejskiego Kongresu Transportowego (I Kongres odbył się w 2002 r. w Berlinie). Dzięki temu Szczecin stał się miejscem, gdzie zgromadzili się wybitni znawcy problematyki transportowej z całej Europy. Istotnym punktem tej edycji TRANSLOG było zainicjowanie spotkań młodzieży zainteresowanej problematyką transportu i logistyki w ramach Forum Młodych. Efektem pracy Forum było przygotowanie rezolucji i przedstawienie jej na obradach Kongresu. Patronat honorowy nad Konferencją objęli Marek Pol wicepremier RP, Minister Infrastruktury, Manfred Stolpe Minister Transportu i Budownictwa RFN, Danuta Hubner - sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Andrzej Piłat sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP. Komitet Programowo-Naukowy Kongresu tworzyli: prof. prof. Hubert Bronk (US), Bogusław Liberadzki (SGH), Elżbieta Marciszewska (SGH), Józef Perenc (US), Wladimir Prichodko (MADI Moskwa), Stanisław Szwankowski (UG), Eddy van de Voorde (UFSIA Antwerpia) Herman Witte (FH Osnabrück) oraz Elżbieta Załoga (US). Partnerami Konferencji byli miedzy innymi Komitet Integracji Europejskiej, Ministerstwo Infrastruktury RP, ZMPD w Polsce, Polskie Towarzystwo Transportowe. Konferencja, poprzedzona wystąpieniem przedstawicieli Komisji Europejskiej , przebiegała w następujących panelach:

  1. Konkurencja i kooperacja na europejskim rynku usług transportowych – moderator prof. Herman Witte (FH Osnabrück), a gośćmi zaproszonymi do panelu byli: prof. Gerhard Heimerl (Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft), prof. Peter Faller (Osterreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft), Wojciech Witkowski (Prezes Zarządu Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.) dr Dariusz Bernacki (Prezes Zarządu Polskie Terminale S.A.) prof. Elżbieta Załoga (US), Andrzej Jarzyński (Prezes Zarządu Hoyer Polska Sp. z o.o.), Andrzej Żurkowski (Prezes Zarządu PKP „Intercity” Sp. z o.o.).
  2. Zachowania podmiotów transportowych w warunkach gry rynkowej - moderator prof. Hubert Bronk (US), a gośćmi zaproszonymi do panelu byli: prof. Heiner Hautau (Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft), prof. Wladimir Prichodko             (Moskowskij Awtomobilno-Dorożnyj Instytut), prof. Wojcich Paprocki (SGH w Warszawie), prof. Zdzisław Kordel (UG), dr Janusz Łacny (Prezes Zarządu ZMPD w Polsce), Józef Kowalczyk (Prezes Zarządu PKP Cargo S.A.), Andrzej Montwiłł (Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujscie),
  3. Megatrendy na rynku usług transportowych – moderator prof. Bogusław Liberadzki (SGH w Warszawie) a gośćmi zaproszonymi byli: John Rees (Komisja Europejska – DGTREN), Hubert Linssen (International Road Union – IRU, Bruksela), doc. dr A. Peltram (Rector of the School of International and Public Relations, Praga), prof. Franko Rotim (Croatische Verkehrs Gesellschaft – Chorwacja), prof. Wojciech Bąkowski (US), Jarosław Pawluk (Prezes Zarządu Chem Trans Logistic Holding Polska S.A.).
Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU