Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
TRANSLOG 2002

TRANSLOG 2002
  pt. „Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych”

Konferencja odbyła się w dniach 18-19 września 2002 r. w Szczecinie. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: prof. Danuta Hubner (sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej), Marek Pol (wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury) oraz Józef Oleksy (przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP). Tematyka Konferencji znalazła swoje odzwierciedlenie w czterech dyskusjach panelowych:

  1. Model rynku usług transportowych w Europie - moderator prof. Bogusław Liberadzki (SGH w Warszawie), a gośćmi zaproszonymi do panelu byli: prof. Romuald Bauer (SGH w Warszawie), prof. Hubert Bronk (US), dr Janusz Łacny (Prezes Zarządu ZMPD), Andrzej Montwiłł (Prezes Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujscie), prof. Elżbieta Załoga (US).
  2. Wyzwania dla spedytorów na rynku globalnym - moderator prof. Danuta Simpson (UG), a gośćmi zaproszonymi do panelu byli: mgr Franciszek Jaśniak (Prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki), prof. Wojciech Paprocki (SGH w Warszawie), Jerzy Wójtowicz (Prezes Zarządu C. Hartwig Szczecin).
  3. Konkurencja na rynku usług transportowych – moderator prof. Hubert Bronk (US), a gośćmi zaproszonymi do panelu byli: prof. Wojciech Bąkowski (US), mgr Andrzej Lesner (Dyrektor Pekaes Multispedytor Sp. z o.o.), prof. Józef Perenc (US), dr Ryszard Stoltmann (Prezes Zarządu Pekaes Truck S.A.), prof. Hermann Witte (FH Osnabrück).
  4. Strategie zachowań przewoźników i operatorów transportowych w świetle integracji europejskiej – moderator dr inż. Janusz Łacny, a gośćmi zaproszonymi do panelu byli David Green (Prezydent IRU), Józef Kowalczyk (Prezes Zarządu PKP Cargo), prof. Bogusław Liberadzki (SGH w Warszawie).

Swoisty suplement Konferencji Naukowej TRANSLOG 2002 stanowiła wydana przez US za zgodą Komisji Europejskiej polska wersja Białej Księgi z 2001 roku pt. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji, która została rozpowszechniona wśród uczestników konferencji.

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU