Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
HISTORIA TRANSLOG/EURO-TRANS

Pomysł zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej TRANSLOG  zrodził się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na przełomie wieków. Inicjatorem konferencji i twórcą jej nazwy był prof. Hubert Bronk, współtwórca „szczecińskiej szkoły transportowej”- myśli teoretycznej opartej na dorobku kadry naukowej Akademii Handlowej w Szczecinie, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego i kontynuowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2002 roku współorganizatorem konferencji TRANSLOG stała się Katedra Transportu Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to efekt bardzo ścisłej współpracy obu ośrodków naukowych, zapoczątkowanej  przez prof. Mariana Madeyskiego. W 2005 roku organizatorzy konferencji zdecydowali, że Konferencja będzie odbywała się  przemiennie w Szczecinie i Warszawie. W 2008 roku konferencja przyjęła nazwę EURO-TRANS i pod takim znakiem została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym.
Kolejnym edycjom konferencji TRANSLOG towarzyszyły targi firm transportowych, logistycznych oraz spedycyjnych, zaś przedstawiciele biznesu transportowego byli aktywnymi uczestnikami dyskusji panelowych. Każdorazowo efektem konferencji były rezolucje oraz wnioski, które przekazywano właściwym organom administracji rządowej i samorządowej oraz publikowano w czasopismach transportowych.
Poniżej przedstawiono w ujęciu syntetycznym kronikę przebiegu części merytorycznej poszczególnych edycji konferencji TRANSLOG i EURO-TRANS.

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU