Euro – Trans 2014
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów.
Z perspektywy 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 22, 444 31 15
e-mail: euro-trans2014@wzieu.pl
Euro – Trans 2014
13 maja 2014
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
GALERIA

Eurotrans 2012

Galeria z edycji 2012

Eurotrans 2009

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012 WZiEU