Imprezy towarzyszące
Organizatorzy serdecznie zapraszają uczestników konferencji na rejs statkiem po Odrze. W ramach wycieczki przewidziana trasa obejmuje: tereny portu, rzekę Święta, jezioro Dąbie i tereny Stoczni Szczecińskiej.

Rejs odbędzie się 18 września 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Ponieważ liczba miejsc na statku jest ograniczona, o uczestnictwie w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Podczas konferencji odbędzie się wystawa modelarzy kolejowych (łącznik WZiEU/SIL)
Kontakt
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. (091) 444 31 55
e-mail: euro-trans@wzieu.pl
Euro – Trans 2016
19-20 września 2016
Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁÓW

Szanowni Państwo,
Dnia 5 lipca zamykamy przyjmowanie artykułów na międzynarodowa konferencję Euro-Trans 2016, które będą opublikowane w ZN US „Problemy Transportu i Logistyki” nr 2/2016  i  nr 3/2016.
Artykułom nadesłanym do organizatorów Konferencji po wskazanym terminie gwarantujemy opublikowanie w ZN US „Problemy Transportu i Logistyki”  nr 2 z 2017 r.

Warunkiem skierowania artykułu do recenzentów jest wniesienie stosownej opłaty.

 

Artykuły prosimy przesyłać na adres: euro-trans@wzieu.pl

Objętość referatu nie powinna przekroczyć 10 stron.

Zgodnie z tradycją konferencji, obrady będą przebiegały w formie dyskusji panelowej, bez wygłaszania referatów. Wyboru panelistów, spośród uczestników konferencji, dokonuje Komitet Naukowo-Programowy EURO-TRANS 2016.

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki (10 pkt wg obowiązującej punktacji czasopism MNiSW - lista B).

Wymogi dotyczące referatów/ artykułów znajdują się na stronie internetowej czasopisma: www.ptil.wzieu.pl oraz w zakładce „Pliki do pobrania” (spełnienie tych wymogów warunkuje przyjęcie referatu i skierowanie go do recenzji).

Wykonanie: Oskar Zieliński
© 2012-2016 WZiEU